MISJA, POLITYKA, WIZJA NAS

„ Trening czyni mistrza, a mistrzowski trening utrwala mistrzostwo ”.

MOTTO Nowohuckiej Akademii Sportu Wanda Kraków


FILOZOFIA – WIZJA – MISJA – POLITYKA – WARTOŚCI – ZARZĄDZANIE

FILOZOFIA

Priorytetem NAS jest promowanie i popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, kompleksowy i zindywidualizowany proces szkoleniowy z zachowaniem zasad: „respekt”.

Wspieramy rozwijanie sportowych pasji naszych zawodników.

Doceniamy rolę sportu, jako narzędzia do rozwoju psycho-fizycznego dzieci i młodzieży.


WIZJA


Ideą powstania NAS było : stworzyć młodzieżowy klub piłkarski od podstaw, z zachowaniem tradycji i historii KS Wanda Kraków.


Nasza Wizja zakłada, iż Nowohucka Akademia Sportu stanie się nowoczesną akademią, wyzwalającą pozytywne emocje, akademią, która chce odgrywać znaczącą rolę w szkoleniu dzieci i młodzieży nie tylko w Krakowie.


MISJA


„Trening czyni mistrza, a mistrzowski trening utrwala mistrzostwo”.

Piłka nożna należy do najpopularniejszych dyscyplin sportu na świecie. Angażuje miliony dzieci, młodzieży i dorosłych, czynnie uprawiających futbol dla zdrowia i radości życia.

O randze piłki nożnej niech świadczą poniższe cytaty:

JAN PAWEŁ II – „ Ze wszystkich nieważnych rzeczy futbol jest zdecydowanie najważniejszą”.
ALBERT CAMUS – „Prawie wszystko, co wiem o obowiązkach i moralności, zawdzięczam uprawianiu sportu i temu, czego się nauczyłem, stojąc w bramce w RUA”.
RONALDO – „Futbol to jest sport nr 1 , nr 2, nr 3, a potem są inne dyscypliny sportu”.

Zawodnik Nowohuckiej Akademii Sportu Wanda Kraków ma być w przyszłości i dobrym piłkarzem i człowiekiem, a może trenerem-wychowawcą młodzieży, wiernym kibicem, partnerem.


POLITYKA / CELE NOWOHUCKIEJ AKADEMII SPORTU


Obszary działalności NAS to:

 • SPORT,
 • WYCHOWANIE,
 • EDUKACJA,
 • ZDROWIE.


  Cele działalności NAS są następujące: zapewnienie wieloletniego, profesjonalnego systemu szkolenia piłkarskiego uzdolnionych ruchowo dzieci i młodzieży nie tylko z terenu Nowej Huty,
  wyszkolenie w pełni ukształtowanych piłkarzy pod względem sportowym, etycznym i mentalnym, spełniających wymogi stawiane profesjonalnym zawodnikom na profesjonalnym poziomie,
  kształtowanie potrzeby zdrowego trybu życia, w tym aktywności sportowej, włączenia społecznego i równości szans wśród dzieci i młodzieży,
  integracja obywatelska,
  przeciwdziałanie patologiom społecznym jak przemocy, alkoholizm, narkomania, wykluczenie społeczne,
  ZASADY ETYCZNE / WARTOŚCI

W Nowohuckiej Akademii Sportu Wanda Kraków obowiązuje „ Kodeks zachowań zawodników, trenerów i rodziców ” oparty na zasadach etycznych i wartościach moralnych:


„ Egoizm jest trucizną przyjaźni ” – Honoré de Balzac,
„ Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi ” – Jan Paweł II.
„ Grać z miłości do piłki nożnej ” – sir Alex Ferguson.
„ Interes drużyny jest ważniejszy niż interes zawodnika ” – sir Alex Ferguson.

uczciwość
rzetelność
sprawiedliwość
życzliwość i koleżeństwo
honor, godność, lojalność
kultura, szacunek, gościnność
solidarność i wierność
odpowiedzialność


METODYKA i ZASADY ZARZĄDZANIA


Zarządzanie w NAS opiera się na 2 koncepcjach:


„pętla Deminga”,
koncepcji Six Sigma – Sześć Sigma ( jedna z najnowszych koncepcji zarządzania jakością, wywodząca się z USA, gdzie pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia wprowadzono ją w zakładach Motorola).

Sporządził – Grzegorz Kmita ( Manager NAS )

Zatwierdził – Wojeciech Gruchała ( Prezes NAS )