Grzegorz Kmita – Filantrop Miasta Krakowa AD 2020

❗❗❗ UWAGA UWAGA ❗❗❗

Kapitalna informacja dotarła do NAS z wyjątkowego miejsca, z powodu wyjątkowej uroczystości! Trener Grzegorz Kmita – Manager NASzej Akademii otrzymał prestiżowy Tytuł Filantropa Miasta Krakowa AD 2020.

Konkurs, w ramach którego przyznawane są tytuły Filantropów Krakowa, to sposób na uhonorowanie tych osób i instytucji, które społecznie i bezinteresownie udzielają pomocy potrzebującym. Wyróżnienie pozwala wydobywać z cienia różne wartościowe i szlachetne działania, a także eksponować warte naśladowania postawy osób i instytucji bezinteresownie oddającym innym swój czas, talenty, siły i energię.

Pan Trener otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Krakowa kopię Berła Królowej Jadwigi – pierwszego Filantropa Miasta Krakowa.

Tytuł Filantropa Krakowa został ustanowiony przez Radę Miasta Krakowa w 2000 roku. W konkursie wyłaniani są laureaci w dwóch kategoriach: najciekawsza forma i efektywność filantropii oraz wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub instytucjom. Tytuł przyznaje prezydent Krakowa na wniosek komisji Bractwa Filantropii. Kandydata do tytułu może zaproponować każdy mieszkaniec miasta, firma czy organizacja, przy czym zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem.Celem konkursu jest wspieranie działalności charytatywnej i promowanie lokalnej filantropii, a także zachęcenie przedsiębiorców prywatnych do sponsorowania wartościowych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne instytucje.

Grzegorz Kmita od ponad 40 lat bezinteresownie realizuje swoją misję niesienia „kaganka edukacji, wychowania, sportu”. I nie ma znaczenia, czy wykonuje obowiązki zawodowe, czy działania w charakterze wolontariusza, realizuje się na wielu płaszczyznach i wielu aspektach działalności wolontariusza i społecznika, członka wielu organizacji społecznych.

Swoje doświadczenie życiowe, innowacyjność w działaniu, holistyczne podejście oraz wolny czas poświęca dla realizacji przyświecających mu szczytnych i społecznych celów zawartych np. w dokumentach pt. „Misja i Polityka Nowohuckiej Akademii Sportu Wanda Kraków”.

Motto i cele strategiczne w nich zawarte w pełni oddają cechy kandydata: – Zawodnik Nowohuckiej Akademii Sportu Wanda Kraków ma być w przyszłości nie tylko dobrym piłkarzem, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem, a może trenerem-wychowawcą dzieci i młodzieży, wiernym kibicem, partnerem, sponsorem lub właścicielem akademii”;– „Trening czyni mistrza, a mistrzowski trening utrwala mistrzostwo ”.


Grzegorz Kmita swoje obowiązki wykonuje z pasją, oddaniem i zaangażowaniem. Jego entuzjazm udziela się innym. Jest inicjatorem, organizatorem i koordynatorem wielu inwestycji, wydarzeń oraz imprez sportowych i charytatywnych. Wieloaspektowość działalności Kandydata budzi uznanie.

Uroczystość odbyła się w Pałacu Krzysztofory, na Rynku Głównym Miasta Krakowa.

Panie Trenerze, ogromne gratulacje i wielkie podziękowania za swoje bezgraniczne zaangażowanie, pasję i pracę! 🔝🔝🔝

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *